Цени и начини на плащане в център Балан

6 клас

1. при пакетна цена за двата курса 924 лева както следва:
1ва вноска 224 лв при записване
2ра вноска 150 лв на 26. ноември
3та вноска 150 лв на 17. декември
4та вноска 150 лв на 28. януари
5та вноска 150 лв на 25. февруари
6та вноска 100 лв  на 25. март

2. при посещение на един курс 525 лева както следва:
1ва вноска 225 лв при записване
2ра вноска 150 лв на 26, ноември
3та вноска 150 лв на 17. декември
 

7 клас

1, при пакетна цена за двата курса 1 480 лева както следва:
1ва вноска 220 лв при записване
2ра вноска 180 лв на 26. ноември
3та вноска 180 лв на 17. декември
4та вноска 180 лв на 28. януари
5та вноска 180 лв на 25. февруари
6та вноска 180 лв на 25. март
7ма вноска 180 лв на 22. април
8ма вноска 180 лв на 20. май

2. при посещение на един курс 740 лева както следва
1ва вноска 220 лв при записване
2ра вноска 120 лв на 26. ноември
3та вноска 100 лв на 17. декември
4та вноска 100 лв на 28.януари
5та вноска 100 лв на 25. февруари
6та вноска 100 лв на 25. март
 

12 клас

Цена на курса по БЕЛ за матура - 924 лева
1ва вноска 224 лв при записване
2ра вноска 180 лв  на 26. ноември
3та вноска 180 лв на 17.декември
4та вноска 180 лв на 28. януари
5та вноска 160 лв на 25. февруари

 

Уроци по БЕЛ  и математика - индивидуално:

Уроците по БЕЛ и математика   са с продължителност 2 учебни часа (2 х 45 минути)

1 ученик - 15 лв на учебен час (45 минути)
2-ма ученици -10 лв на учебен час 
3-ма ученици- 8 лв на учебен час 

Индивидуалните уроци   се заплащат ПРЕДВАРИТЕЛНО за следващия месед, като се уточнява план-график за посещенията през следващия месец.